15: Natalia Brzezinski – Prestera på topp och må bra. Wellness for Top Performance

After four years as US ambassador’s wife in Stockholm Natalia Brzezinski started Symposium Stockholm – a creative event for people in the tech and music industries. Today it is one of her seven jobs. Stressed? Not at all. Natalia herself believe it may have something to do with her background as a young Polish ice princess. In this episode, we note among other things that Swedes are, after all, less stressed than Americans because in Sweden weekends are weekends. Everything gets dark and everything close down.

Efter fyra år som amerikanska ambassadörens fru i Stockholm startade Natalia Brzezinski Symposium Stockholm – ett kreativt event för människor inom tech- och musikindustrin. Idag är det ett av hennes sju jobb. Stressad? Alls inte. Natalia själv tror att det kan ha med hennes bakgrund som ung polsk isprinsessa att göra. I det här avsnittet konstaterar vi bland annat att svenskar är, trots allt, mindre stressade än amerikaner för i Sverige får helgen vara helg och när det blir mörkt stannar allting.